Αντλίες Θερμότητας

Οι αντλίες θερμότητας αποτελούν σήμερα την πιο συμφέρουσα λύση στη θέρμανση, τη ψύξη όσο και στην παραγωγή ζεστού νερού χρήσης έχοντας πολύ μικρότερο κόστος λειτουργίας, συγκρινόμενες με τα γνωστά συστήματα θέρμανσης μειώνοντας κατά πολύ τα έξοδα. Η αρχή λειτουργίας τους βασίζεται στο γεγονός ότι αντλούν θερμότητα από τον περιβάλλοντα αέρα ή το έδαφος και τη μετατρέπουν σε θερμική ενέργεια.
Οι αντλίες θερμότητας αέρος νερού, θεωρούνται ως τεχνολογία ανανεώσιμης ενέργειας ενώ η απαιτούμενη ενέργεια για θέρμανση και ψύξη απορροφάται κατά 70% από το περιβάλλον. Το υπόλοιπο 30% λαμβάνεται με τη μορφή της ηλεκτρικής ενέργειας.

Ενέργεια από την φύση

Αντλίες Θερμότητας Ψύξης – Θέρμανσης (αέρος – νερού – γεωθερμίας)
Υψηλών Θερμοκρασιών κατάλληλες και για σώματα πάνελ.
Συστήματα διαχείρισης ενέργειας.


Βιοκατοικία
Γερμανού 71 και Λόντου
Πάτρα - Τ.Κ 26225
Τηλέφωνο/Fax: 2610 521109
E-mail:
Ποιοι Είμαστε
Εταιρία
Επικοινωνία
Βρείτε μας